You are here: Home > Finansjera > Koszt transportu a koszt uzyskania przychodu

Koszt transportu a koszt uzyskania przychodu

koszty dojazdówJeśli jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi jakąkolwiek działalność handlową, możesz wrzucać sobie w koszty koszty dojazdów i transportu towaru, który został ci dostarczony w ramach reklamacji. Pokrycie przez ciebie kosztów transportu towaru reklamowanego jest twoim obowiązkiem wobec klienta, dlatego jeśli towar był niezgodny z umową już w momencie wydania go klientowi, to ty ponosisz koszty przetransportowania z powrotem towaru do ciebie po to aby móc go zwrócić i przeprowadzić proces reklamacyjny takiego towaru. Koszty dojazdów i takiego transportu, które ponosisz ty mogą być zaliczane do kosztów prowadzenia działalności z tego powodu, że mimo że nie przynoszą dochodu, to jednak służą podnoszeniu wiarygodności pracodawcy. Dobrym przykładem jest system komentarzy w sprzedaży internetowej. Jeśli klient, który otrzymuje reklamacje niezgodnie z prawem wystawia negatywny komentarz, utrudnia pracę przedsiębiorcy, dlatego warto ponieść koszt prawowitego, zgodnie z ustawą zrealizowania reklamacji.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.